Tájékoztatás a Reaktiválás bevezetéséről (2018.01.01-től)

 (2018  január 1-jén életbe lép!)
 
Előzmények:
 • A  FitoMed Elit Club (továbbiakban: FEC) közösségéhez történő csatlakozást  minden esetben csak azoknak javasoljuk, akik  saját maguk is fontosnak tartják a prevenció napi gyakorlatát. Felelősséggel, hosszútávon gondolkodnak és vállalják, hogy döntésük után ezt a hozzáállásukat nem is módosítják.  Következetesen akarják saját maguk és családjuk számára biztosítani azokat a készítményeket, amelyek a FitoMed ajánlatából pontosan ezt a célt szolgálják. Csatlakozáskor meghozott döntésüket az is motiválta, hogy ezt a folyamatosságot a lehető leggazdaságosabban tudják biztosítani.
 • A FEC  rendszere  ennek megfelelően a szokványostól nagymértékben eltérő, úgynevezett generatív közösségi marketing  módszerével  hozza létre azt a gazdasági értéket, amelyre felépül a  kedvezmények rendszere.
 • Klubtagjainkból három fős csoport hozzárendeléssel   alakítjuk ki azt a struktúrát, amely tükrözi az öngondoskodás időben történő felismerésének jelentőségét és sorrendiségét, valamint tagságunk készítményeinket népszerűsítő tevékenységének eredményességét.
Miért nevezhető a FEC bizalmi alapú rendszernek?
 • Amikor egy jövendő tagunk a csatlakozás mellett dönt, bizalommal elfogadjuk, hogy a kedvezményekhez való hozzájutást saját maga és családja egészségének megőrzése iránti felelősségtudat alapján, annak érdekében akarja. Így már az első vásárlásából is visszatérítést kaphat.
 • A FEC nem üzleties típusú módszerekkel dolgozik. Nem termék forgalmazói és nem üzleti vállalkozások gyűjtőrendszere. Ennek megfelelően a bizalmi alap kialakításához nem kér különböző garanciákat, mint  például: tagsági díj, csatlakozási díj, információs mappa díja, regisztrációs díj, induló befektetés, kezdő csomag stb.
Miért visszaható a FEC struktúra fejlesztése?
 • Minden új jelentkező egy már regisztrált taghoz rendelődik hozzá, akkor is ha a jelentkező egy nem ismert kapcsolat útján jutott el a FEC-ig. Így olyan tag is jogot nyerhet magasabb kedvezményt jelentő minősítéshez, aki önmaga még  nem bővítette három fővel a klubbot.
 • Az előző pontokban ismertetett módszer folyamatosan fejleszti a FEC struktúráját, amelynek következménye  tagjaink egyre nagyobb kedvezményt jelentő minősítése.
 • Tudni kell tehát, hogy a generatív módszernek köszönhetően akkor sem áll le a fejlődés, a visszatérítési alapok létrejötte, ha valaki átmenetileg úgy dönt, hogy felfüggeszti a készítmények fogyasztását.
 • Mivel a FEC tagság passzivitás esetén sem szűnik meg a tag újbóli, minősítésnek megfelelő mértékű vásárlásakor a visszatérítés azonnal aktívvá válik. Hozzárendelt struktúrájának teljesítményétől függően ez a visszatérítés jóval nagyobb mértékű lehet, mint a passzívvá válásának idején átlagosan kapott érték. Függetlenül attól, hogy a tag a passzív időszakban nem segítette a fejlesztési folyamatot.
A bizalmi elv és a méltányosság miként érvényesül?
 • A klubhoz való csatlakozás ingyenessége,  már az első vásárlás után is visszatérített 13%-os kedvezmény, a klub bővítésébe bekapcsolódó aktív tagok 24.000 forintos TENS kuponja,  az ingyenes  vagy rendkívül kedvezményes  díjú képzések, az ingyenes vagy rendkívül kedvező áru leletkiértékelés és tanácsadás, az adható legmagasabb árkedvezmény, azokon túl pedig a párhuzamos jövedelem generálás  stb.- mind azt tükrözik, hogy egyik legfontosabb célkitűzésünk a segítés.
 • Az előző pontban részletezettek megvalósulása érdekében mindössze csak annak kell teljesülni, ami a tag egyéni jól felfogott érdeke:  a prevenció  napi gyakorlatában  használni a  FitoMed készítmények általa választott körét.
 • Ha ez bármilyen okból átmenetileg elmarad, szünetel, akkor a közösségi marketingünk gazdasági lehetősége is gyengül.  Aktív  tagjainknak köszönhetően a rendszer azonban tovább fejlődik és a passzív tagok számára is megőrzi a későbbi hozzáférés, folytatás lehetőségét.
Mi a reaktiválás?
 • A kedvezményekhez, előnyökhöz való  hozzáférés jogának újbóli megszerzése.
Hogyan történik a reaktiválás?
 • A reaktiválásnak már díja van, aminek mértéke a tag aktuális  minősítése alapján elvárt minimális havi teljesítményponttól (7-10-14 TP) és a passzív hónapok számától függ.
 • Az előzőek alapján számolt reaktiválási díj a vásárlással egyidejűleg kerül számlázásra. Reaktiválás hiányában a rendszer a számlázást letiltja.
 •  
Mennyi a reaktiválás díja?
1.Törzsvásárlóknak:  passzív hónapok * 7 (TP) * 100 Ft , de maximum 2.800 Ft.
2.Ajánlótagnak: passzív hónapok * 10 (TP) * 100 Ft , de maximum 4.340 Ft.
3.Szervezőtagnak: passzív hónapok * 14 (TP) * 100 Ft , de maximum 10.700 Ft.
4.Menedzser és ettől magasabb minősítés esetén:
passzív hónapok * 14 (TP) * 100 Ft , de maximum 20.000 Ft.
 
 
Nem szeretném megfizetni a reaktiválási díjat, ebben az esetben hogyan jutok a készítményekhez?
 •  A reaktiválási díj megfizetése nem kötelező! Csak abban az esetben kell megfizetni, ha a tag szeretné tovább élvezni a kedvezményeket.
 • Fogyasztói áron a tag bármikor újra vásárolhat és igénybe veheti a szolgáltatásokat anélkül, hogy reaktiválta volna  a tagságát.
 
A FEC tagság természetesen nem kötelező! A kedvezmények nyújtásának lehetősége ugyanakkor mindenki számára saját döntésének függvényében elérhető.  A kedvezmények eléréséhez szükséges feltételrendszer mindenki számára nyitott, egységes és azonos.